Als master in de audiovisuele en beeldende kunsten heeft Karolien van haar passie haar beroep kunnen maken. 

''Dankzij haar innemende persoonlijkheid slaagt ze er in om overal binnen te komen en al snel een vertrouwensband te creëren met zij die gefotografeerd gaan worden. Eerst wordt er gepraat, gezwetst, geluisterd, gefronst en gelachen. Pas dan, als de verhalen zijn verteld, verschijnt de camera op het toneel. Hierdoor slaagt Karolien er in om van binnenuit, tussen de mensen zelf te fotograferen, zonder het schouwspel te verstoren. 

Karolien registreert en documenteert de mens graag. Of het nu Jeanke om de hoek is die voor haar lens staat of de eerste minister, het maakt haar helemaal geen worst uit. En net dit, die onbevooroordeelde, nieuwsgierige en respectvolle blik is wat haar werk zo ongenadig schoon maakt."  

- Kristof Vrancken (docent Luca School Of Arts/fotograaf).

Haar vrije tijd vult ze met reizen en sporten. Daarbuiten is ze ook een grote dierenvriend, Oscar de Boston Terrier en Koteletje het hangbuikzwijn zijn hier de gelukkige getuigen van.  Dit alles deelt ze graag met haar familie en vrienden, die een centrale rol in haar leven spelen.